szkolenia

Polityka jakości

Skojarzone z tym artykułem: biznes, iso, szkolenia, usługi, zarządzanie jakością

(...) konsumenta istotne jest to, czy produkty jakie kupuje od danego przedsiębiorcy, czy usługi z jakich korzysta, są przebadane i przeszły różne kontrole, przez co są całkowicie bezpieczne dla konsumenta.W sytuacji kiedy określony wyrób lub dana usługa spełnia określone standardy, dzięki czemu jest bezpieczna zarówno dla konsumenta i/lub dla środowiska – dostaje specjalne oznaczenie takie jak certyfikat ISO. W czasach gdy przemysł powiększył się na tak szeroką skalę, a społeczeństwa stały się typowymi społeczeństwami konsumpcyjnymi, wręcz niezbędne stało się oznaczanie (...)

Dodany przez Ireneusz Danielczak | 2012/12/11

Dodany przez Ireneusz Danielczak | 2012/12/11

Wyroby certyfikowane

Skojarzone z tym artykułem: biznes, normy, szkolenia, usługi, zarządzanie jakością

(...) norma środowiskowa ISO 14001 ale zasadniczo certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 z elementami bezpieczeństwa informacji, wdrożenie którego ma zmierzać do stopniowego polepszania jakości procesów i polepszenia bezpieczeństwa informacji. Certyfikacja systemów zarządzania zakłada certyfikację w następujących obszarach: zarządzanie jakością w firmie, system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz pasz, zintegrowany system zarządzania, (...)

Dodany przez Marek Kowal | 2012/10/19

Dodany przez Marek Kowal | 2012/10/19
Copyright ©2019. rev. 4.0. [ ]

grudzień 2017 listopad 2017 październik 2017 sierpień 2017 lipiec 2017 lipiec 2015 marzec 2015 grudzień 2012 październik 2012